Nieuws

St. Grigor Narekatsi lezing

Beste ouders en leerlingen, Afgelopen dinsdag vond voor het tweede jaar op rij de St. Grigor Narekatsi lezing plaats in de Armeense Kerk Surp Hoki. Onder de deelnemers bevonden zich Ter Hayr Taron, Ter...


Read More

Krikor Ohanesian

Beste geloofsgenoten, Op vrijdag 23 december 2016 is van ons heen gegaan Krikor Ohanesian, voorzitter parochiebestuur Surp Hoki. Krikor heeft zich in de afgelopen 8 jaren met volle passie en overgave ingezet voor de...


Read More

Zielsrustceremonies

Hierbij delen wij u mede dat er ook op 12 september 2016 om 12.00 zielsrustceremonies (hogehangist) zullen worden uitgevoerd op de begraafplaats in Diemen, De Nieuwe Ooster Kruislaan 126, 1097 GA Amsterdam.


Read More

Feest van de Kruisheffing

De Armeense Apostolische Kerk viert, op 11 september  2016, het vijfde grote feest van de Armeense kerk, namelijk het Feest van de Kruisheffing (Khachverac). De Heilige Mis zal worden gehouden in de Armeens Apostolische...


Read More

Bewakingsceremonie

Beste gelovigen, Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Bewakingsceremonie voorafgaand aan Het Feest van de Kruisheffing (Khachverac). De Ceremonie zal worden gehouden op zaterdag 10 september 2016, om...


Read More

Algemene Ledenvergadering

Ter kennisgeving aan ons goedgelovige volk. Bij dezen herinneren wij eraan dat tijdens de op 5 juni plaatsgevonden Algemene Ledenvergadering de nieuwe statuten van de Surp Hoki Kerk in Amsterdam werden aangenomen, en destijds...


Read More

Verklaring Artsakh

Geliefde gelovigen, Zoals u weet is enkele maanden geleden onder toezicht en op initiatief van Zijne Heiligheid Garegin II Katolikos van alle Armeniërs, in alle kerkelijke gemeenschappen van de Armeense diaspora wereldwijd fondswerving georganiseerd,...


Read More

RONDZENDBRIEF

RONDZENDBRIEF Geachte leden van de parochiën en leden van Armeense organisaties, Zoals u weet heeft Azerbeidzjan op 2 april 2016 de Republiek van Nagorno-Karabach aangevallen met losbandige militaire operaties en gewelddadige aanvallen. Hierbij heeftAzerbeidzjan...


Read More

Maandag 21 maart

vanaf 19:00 uur vinden in de Surp Hoki Kerk lezingen plaats uit het boek van Sint Grikor Narekatsi, uitgevoerd door speciaal uitgenodigde gasten. De verwachte duur is een uur. Iedereen is van harte uitgenodigd...


Read More

Bezoek van kinderen uit Armenië

Op 17 januari 2016 zullen wij rond 11:00 uur kinderen uit Armenië ontvangen. Na het bijwonen van onze kerkdienst zullen zij de mensen van onze geloofsgemeenschap leren kennen tijdens de lunch. Daarna zullen deze...


Read More

Aankondiging Huiszegening

Beste gelovigen, hierbij willen wij u informeren dat er vanaf 10 januari tot en met 7 februari ceremonies voor de Huiszegening zullen plaatsvinden. De gezinnen of families die geïnteresseerd zijn in de bovengenoemde zegening,...


Read More

Boodschap van de President van Armenië

PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK ARMENIE Yerevan, 14 oktober 2015 TER GELEGENHEID VAN DE VIERING VAN HET 300-JARIG BESTAAN VAN DE ARMEENSE KERK SURP HOKI TE AMSTERDAM Geachte vrienden, Van harte feliciteer ik alle organisatoren...


Read More