Kerkelijk huwelijk informatie

''En dat Hij gezegd heeft: 'Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Ze zijn dus niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.'' - Mattheus 19: 5-6 (NBV)

Het christendom plaats het gezin hoog. Door het gezin te zuiveren en op iets heiligs te baseren geeft het christendom het gezin een belangrijke positie in de morele wereld, waardoor het gezin het begin en fundament wordt van deze wereld. Middels monogamie creëerde Hij gelijkheid tussen de twee geslachten en door het huwelijk als Sacrament te vestigen, plaatste Hij het huwelijk in het beeld van de goddelijke Koninkrijk. Het sacrament van het huwelijk werd door Christus bekrachtigd tijdens de bruiloft in Kana (Johannes 2:1-2). Dit werd later voltooid door het Goddelijke bevel: ''Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Ze zijn dus niet langer twee, maar één.'' (Mattheüs 19:5, NBV). Dus iedere man die scheidt zich van zijn ouders en bindt zich aan een andere vrouw, wordt één lichaam met haar door het sacrament van het huwelijk en de zegen van God en wordt een nieuw gezin in het hemelse koninkrijk.

De gedachtegang van de heiligheid van het huwelijk en het sacrament bereikt zijn hoogtepunt in de christelijke leer in de woorden van de apostel Paulus: “Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen'' (Efeziërs 5:28-30, NBV). Of “Houd het huwelijk in ere en het echtelijk bed zuiver” (Hebreeën 13:4, NBV). De apostel heft het heilige sacrament van het huwelijk zo hoog dat hij zelfs een man en vrouw vergelijkt met Christus en Zijn Kerk. “Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk… Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven'' (Efeziërs 5:21-23, 25, NBV).

Voor een huwelijk aanvraag, klik hier