Doopceremonie informatie

Dopen is het opnieuw worden geboren van de geest. Zodra iemand tijdens het dopen boven water komt, wordt diegene vrijgesproken van zijn zonden en de erfzonde. De Heilige Geest komt in hem/haar om Zijn werk te doen, net als de Heilige Geest over Jezus Christus heen kwam in Mattheüs 3:16 (NBV): ''Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde.''. Wanneer iemand is gedoopt, is hij/zij opnieuw geboren en leeft diegene in Christus.

Degene die is gedoopt, betreedt de kerk als het geadopteerde kind van de Vader en de vertegenwoordiger van onze Heer Jezus Christus. Iemand die niet is gedoopt, kan de andere sacramenten zoals de Heilige Communie niet ontvangen omdat er in de Bijbel geschreven staat: ''Jezus antwoordde: 'Werkelijk, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest''' (Johannes 3:5, NBV). Wanneer iemand is gedoopt, wordt hij onderdeel van de kerk en het Lichaam van Christus. 

Tijdens de doopceremonie is er altijd een peetvader aanwezig. Na de ceremonie is het de taak van de peetvader om de gedoopte persoon te begeleiden in het geloof. 

Na het dopen wordt de persoon ingesmeerd met een heilige olie, wat Meron wordt genoemd. Met het heilige Meron wordt de genade van de Heilige Geest geschonken aan de persoon, het maakt onze geest sterker. Op 9 onderdelen van het lichaam wordt een stempel gezet, het voorhoofd, de ogen, de oren, de neusgaten, de lippen, de handen, de borst, de rug en de voeten. 

Wanneer iemand is gedoopt, komt God met Zijn liefde en genade in het leven van diegenen en maakt hij/zij deel uit van het Lichaam van Christus. Het einde van de doopceremonie is dus eigenlijk het begin van het nieuwe leven met Jezus Christus. 

''Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'' (Mattheüs 28:19-20, NBV)

Voor de doopceremonie vraagt de kerk voor niet leden van de Armeense kerk ‘Surp Hoki’ te Amsterdam een kosten van €250,-. Voor de leden zijn deze €150,-. Dit geld zal worden gebruikt ten goede van de kerk.

Mocht u de doopceremonie buiten de Armeense kerk ‘Surp Hoki’ te Amsterdam willen laten plaatsvinden, zijn de reiskosten €50,-. Als een diaken ook aanwezig is, zijn de reiskosten in totaal €100,-.

Om uw dank te uiten, kunt u een donatie leveren aan de priester (en de diaken) aan het einde van de ceremonie met een gift in een envelop.

Het is meden dankzij door de bijdrage van leden zoals u dat deze kerk nog steeds kan voortbestaan. Moge God u zegenen met Zijn giften.

Voor een doopaanvraag, klik hier.