HUWELIJKSBEKRONING

De ceremonie van de heilige huwelijksbekroning

Ieder lid van de Armeens Apostolische kerk is voor de heilige huwelijksbekroning verplicht tot het nakomen van het hieronder gestelde voorwaarden.

1. Aangifte kan alleen plaatsvinden in aanwezigheid van de beide huwelijkskandidaten. Zonder volledig ingevulde aangifte formulier er daarbij behorende documenten kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

2. Huwelijkskandidaten dienen zich minimaal twee maanden voor het huwelijk te melden bij het secretariaat voor de aangifte en voor het doorgeven van de datum en de plaats van de heilige huwelijksbekroning.

3. De kosten voor de dienst dienen direct te worden voldaan.

4. De huwelijkskandidaten zijn ieder verplicht te overleggen:

  • Recente pasfoto in kleur.
  • Een geldig document waaruit hun identiteit blijkt (paspoort, EU identiteitskaart of vreemdelingen document)
  • Uittreksel uit het gemeentelijke bevolkingsregister, waaruit de burgerlijke staat van de kandidaten blijkt.

5. Ter voorbereiding van de heilige huwelijksbekroning dienen zowel de kandidaten als de getuigen voor de ceremonie een persoonlijk gesprek te hebben met de geestelijke leider.

  • Huwelijkskandidaten dienen lid te zijn van de Armeense Apostolische kerk in Nederland en dient het bewijs van de betaling van ledencontributie van het afgelopen jaar te overleggen (nieuwe leden moeten tijdens de aangifte het lidmaatschapsformulier invullen en de contributie betalen voor het lopende jaar)
  • Huwelijkskandidaten en peetvader dienen in het bezit te zijn van een doopbewijs, bij het ontbreken ervan dient men een getuigschrift ondertekent door 3 personen te overleggen.

6. Eén week vóór de heilige huwelijksbekroning dienen de huwelijkskandidaten de Heilige Communie te ontvangen.