Doop Volwassenen

De ceremonie van de heilige doop voor volwassenen

1.De aanvrager dienen zich minimaal twee maanden voor de datum melden bij het secretariaat voor de aangifte en voor het doorgeven van de datum van de heilige doop.

2.De aanvrager dienen een geldig document te overleggen waaruit hun identiteit blijkt (paspoort, EU identiteitskaart of vreemdelingen document)

3.De aanvrager dienen lid te zijn van de Armeense Apostolische kerk in Nederland en dienen het bewijs van de betaling van ledencontributie van het afgelopen jaar te overleggen (nieuwe leden moeten tijdens de aangifte het lidmaatschapsformulier invullen en de contributie betalen voor het lopende jaar)

4.De kosten voor de dienst dienen direct te worden voldaan.

5.De peetvader dient in het bezit te zijn van een doopbewijs, bij het ontbreken ervan dient men een getuigschrift ondertekent door 3 personen te overleggen.

6.Ter voorbereiding van de heilige doopceremonie dienen zowel de ouders als de peetvader van de dopeling voor de heilige doop een persoonlijk gesprek te hebben met de geestelijke leider.